Sermayenin Kaybı ve Borca Batıklık Tebliği’nde Kur Farkları

2018-8-30-ithalatta-ortaya-cikan-kur-farklari

14 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile Sermayenin kaybı veya borca batıklık hesaplamalarında kur farkı zararları dikkate alınmayabilecektir.

Yapılan düzenleme ile Sermaye şirketlerinde , sermayenin korunması ilkesine bağlı olarak sermaye kayıpları, Sermayenin kaybı veya borca batıklık hesaplamalarında belirlenmiş düzeylere ulaştığında alacaklıların ve ortakların korunması bakımından şirket organlarının çeşitli tedbirleri alması öngörülmüştür. Sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda aşağıdaki şartlarla kur farkı zararları dikkate alınmayabilecektir:

  • Kur farkı zararlarının dikkate alınmaması ihtiyari bir hak olup Şirketler tercihlerini hesaplamada bu zararları dikkate almak yönünde de kullanabilirler.
  • Seçimlik hak 01 Ocak 2023 tarihine kadar geçerlidir.
  • Kur farkı zararları henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğmalıdır.

EYT; Emeklilikte yaşa takılanların emekliliği ne olacak !!!

tatilde-memur

 

4447 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmeden önceki durumuna göre, EYT mağdurlarının hakları verilirse aşağıdaki 3 seçenekten biri ile emekli olmaları mümkün olabilecektir.

Buna göre;
a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olma­sı, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,
c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20 erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması gerekecektir.

Emeklilikte yaşa takılan Bağ-Kur sigortalılarında  ise ; kadınlar 20, erkekler 25 fiilî hizmet yılını (9000 gün) doldurduğunda emekli aylığı bağlanabilir.

Amme Alacakları Gecikme Zammı Oranı Değişti !!!

kidem-tazminati-nedir-750x440

5 Eylül 2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de “Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile 19/10/2010 tarihinden bu yana %1,40 olarak uygulanan gecikme zammı oranı 5/9/2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2 olarak yeniden belirlenmiştir.

Emeklilikte yaşa takılanlara umut !

bireysel-emeklilik

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü için MHP ve İYİ Parti’nin ardından CHP de kanun teklifi verdi.İlk işe başlama tarihinde hangi şartlarda emekli olacağını bilen sigortalıların emeklilik hakları geriye dönük olarak değiştirilmiş ve bu nedenle hak kayıplarına sebebiyet verilmiştir.

Meclis açıldığında gündemi takip edip gerekli açıklamaları yapacağız.

2018 Temmuz itibariyle Kıdem Tazminatı tavanı

bireysel-emeklilik

Maliye Bakanlığınca yılda iki defa ‘Mali ve Sosyal Haklar’ genelgesi yayımlanmaktadır. 2018 Yılı ilk yarısında yayımlanan genelgeye göre kıdem tazminatı tavanı 01/01/2018 ile 30/06/2018 tarihleri arası 5.001,76 TL olarak açıklanmıştı.

Maliye Bakanlığının 04/07/2018 tarihli yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar genelgesi gereği 01/07/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında uygulanacak kıdem tazminatı tavan tutarı 5.434,42 TL olarak açıklanmıştır.

1.06.2018 BA-BS Bildirim Fomlarında Yeni Düzenleme !!!

7143 Sayılı Kanun ile ilgili yayınlanan Genel Tebliğ gereğince, BA formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7143 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333), Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (7143 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) ; yazılabilmesi için Beyanname Düzenleme Programında (BDP) değişiklik yapılmıştır. Bu bildirim formlarını vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

SGK Potansiyel Teşvik Sorgulama Nasıl Yapılır !

sgk-tesvikleri

 

SGK Duyuru: SGK Teşvik Sorgulama Sistemi Uygulamaya Geçti

Söz konusu ekrana, www.sgk.gov.tr adresinden ” E-SGK”, “İşveren”, “İşveren Sistemi”, “Uygulamaya Giriş”, “İşveren”, “Teşvikler ve Tanımlar”, “Potansiyel Teşvik Sorgulama” seçenekleri işaretlenerek erişilebileceği gibi http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi linki üzerinden de erişilebilecektir.

 

İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun ve Sigortanın Yazılması Hakkında Duyuru

logo

İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun ve Sigortanın Yazılması Hakkında Duyuru

İhracatta e-faturada teslim şekli FOB olduğunda, beyannamedeki 22 no.lu alana navlun bedeli ve sigorta bedeli yazılmaması, ancak, ihracatta e-faturada teslim şekli CIF olduğunda, beyannamedeki 22 no.lu alana navlun bedeli ve sigorta bedeli yazılması gerekmekte olup, konuyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “ E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu” güncellenerek http://risk.gtb.gov.tr/ internet adresi duyurular bölümü üzerinden tüm yükümlülerin erişimine açılmıştır.

Söz konusu uygulama 16 Nisan 2018 tarihinde uygulamaya alınacaktır.

SSK 3600 güne göre emeklilik hakkında …

bireysel-emeklilik

3600 güne göre emeklilik yaşı ve hesaplamalarında dikkat edilmesi gereken 08.09.1999 önce ssk’lı olarak işe girmiş olmanızdır. Bu tarihten sonra işe girildi ise 3600 güne göre emekli olunamaz.

Önemli Not: 3600 gün şartı, 08.09.1999’dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanır…

Yani 08.09.1999 tarihinden sonra işe girenler 3600 güne göre emekli olmaz.

 

İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılabilecek İşlemler

vergi-dairesini-internet-ortamina-tasiyan-interaktif-vergi-dairesi-hizmete-girdi-5a98b3f2a0518

28.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 492 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, mükellef hizmetleri kapsamında yeni oluşturulan, birçok vergisel işlemin elektronik ortamda yapılabilmesine, beyanname, bildirim, dilekçe ve benzeri belgelerin elektronik ortamda verilebilmesine olanak sağlayan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması başlatılmıştır.

İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılabilecek İşlemler
İsteyen kişilerin, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmesi mümkündür:
– Borç ödeme
– e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması
– Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim talebinde bulunulması
– Uzlaşma talebinde bulunulması
– Mükellefiyet durum yazısı alınması
– Borç durum yazısı talebinde bulunulması
– Özelge talep edilmesi
– İşe başlama bildiriminde bulunulması
– Adres değişikliği bildiriminde bulunulması
– İş yerlerinin (şubelerin) sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde bulunulması
– İşi bırakma bildiriminde bulunulması
– İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunulması
– 6183 sayılı Kanun kapsamında tecil talebinde bulunulması
– Vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunulması
– Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi
– Yukarıda sayılmayan iş ve işlemler için “genel dilekçe” verilmesi
– Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülen diğer iş ve işlemler