Category Archives: Sigorta

(*)4a parantez içindeki yıldız neyi ifade ediyor ?

iş_kazalarında_neler_yapılmalı_Efor_OSGB

Geçici işgöremezlik diğer adı ile istirahat raporu alan çalışanlar için işverenler çalışmazlık girişi yapmak zorundadır. Ancak aylık prim ve hizmet belgesi verirken işveren tarafından “sigortalı raporlu sürelerde çalışmamıştır kutucuğu” işaretlenmesi de çalışmazlık bildirimi yerine geçmekte.

Bu kısım işaretlendiğinde o dönem için verilen hizmetlerin yanında (*) işareti yer alır. İşverenler genelde çalışmadığına dair bildirim yapılmadı diye ceza uygulanmasın diye rapor almayan çalışanlar için de bu kutucuğu işaretleyebilmekte.

SGK Emeklilik ve Hizmet Birleştirme İşlemleri

SGK Emeklilik ve Hizmet Birleştirme İşlemleri vb konularla ilgili iletişime geçebilirsiniz.

info@smmmahmutyilmaz.comsgk-emeklilik-islemleri-750x430

Emeklilik Tarihinizi Hesaplayın !!!

5c266f8bc03c0e238053ddb6

 

Emeklilik konusunun önemi gün geçtikçe artmaktadır. Emekli olunacak tarihi hesaplamak bir çok kritere göre değiştiğinden, herkesçe farklı bir tarih tespit edilebilir. Aşağıda kısaca açıkladığım yolla herkes kendince hesaplayabilir.Özel durumlara göre (askerlik-doğum borçlanması-yurtdışı borçlanması) emeklilik tarihinde değişiklikler olabilmektedir. Bu gibi durumlarda profesyonel desteğe ihtiyaç vardır.

Öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ linkine tıklayarak sizden istenen bilgileri eksiksiz girdiğiniz takdirde ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.

Bu sistem de sizden istenen bilgiler,

-Cinsiyetiniz
-Malüliyetiniz Var mı ?
-Doğum Tarihiniz
-Yaşlanma Var mı ?
-Hizmete Başlama Tarihiniz
-Mevcut Bilgileriniz
-SSK Prim Ödeme Gün Sayınız
-Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız
-Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız
-Fiili Gün Sayınız
-Yurtdışı Gün Sayınız
-3600 Günün Doldurulduğu Tarih

Bu bilgileri doldurduktan sonra gönder butonuna basarak emeklilik tarihinizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

EYT; Emeklilikte yaşa takılanların emekliliği ne olacak !!!

tatilde-memur

 

4447 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmeden önceki durumuna göre, EYT mağdurlarının hakları verilirse aşağıdaki 3 seçenekten biri ile emekli olmaları mümkün olabilecektir.

Buna göre;
a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olma­sı, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,
c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20 erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması gerekecektir.

Emeklilikte yaşa takılan Bağ-Kur sigortalılarında  ise ; kadınlar 20, erkekler 25 fiilî hizmet yılını (9000 gün) doldurduğunda emekli aylığı bağlanabilir.

Emeklilikte yaşa takılanlara umut !

bireysel-emeklilik

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü için MHP ve İYİ Parti’nin ardından CHP de kanun teklifi verdi.İlk işe başlama tarihinde hangi şartlarda emekli olacağını bilen sigortalıların emeklilik hakları geriye dönük olarak değiştirilmiş ve bu nedenle hak kayıplarına sebebiyet verilmiştir.

Meclis açıldığında gündemi takip edip gerekli açıklamaları yapacağız.

SGK Potansiyel Teşvik Sorgulama Nasıl Yapılır !

sgk-tesvikleri

 

SGK Duyuru: SGK Teşvik Sorgulama Sistemi Uygulamaya Geçti

Söz konusu ekrana, www.sgk.gov.tr adresinden ” E-SGK”, “İşveren”, “İşveren Sistemi”, “Uygulamaya Giriş”, “İşveren”, “Teşvikler ve Tanımlar”, “Potansiyel Teşvik Sorgulama” seçenekleri işaretlenerek erişilebileceği gibi http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi linki üzerinden de erişilebilecektir.

 

SSK 3600 güne göre emeklilik hakkında …

bireysel-emeklilik

3600 güne göre emeklilik yaşı ve hesaplamalarında dikkat edilmesi gereken 08.09.1999 önce ssk’lı olarak işe girmiş olmanızdır. Bu tarihten sonra işe girildi ise 3600 güne göre emekli olunamaz.

Önemli Not: 3600 gün şartı, 08.09.1999’dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanır…

Yani 08.09.1999 tarihinden sonra işe girenler 3600 güne göre emekli olmaz.

 

Ne Zaman Emekli Olacağım !!!

tatilde-memur

 

Emekli maaş hesaplama işlemleri belirlenmiş şartlara göre yapılmaktadır. İşe başlama tarihi, malullük ya da iş gücü kaybının olup olmadığı gibi bilgiler SGK emekli maaş hesaplama işlemi için gerekli olmaktadır. Bunun dışında SSK emekli maaşı hesaplamada en önemli kriter ilk kez SSK’lı olarak işe giriş tarihidir. Ancak staj ya da çıraklık okulunda yapılan sigorta buna dahil değildir.  SGK emeklilik maaşı hesaplama işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sayfasında bir uygulamayı çalışanların hizmetine sunmuş bulunmaktadır. Bu uygulama sayesinde emekli maaşı hesaplama işlemi gerçekleştirilebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan , E Fatura’ya Geçiş hakkında !

edefter-efatura

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

22/08/2017

DUYURU

  Kurumumuz etkin, adil, kolay erişilebilir ve çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmek amacı ile yenilikçi, insan odaklı, bürokrasiden uzak, sosyal güvenlik alanında hizmet alanlar ile tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutan bir anlayışla hizmet sunmaktadır.

  Bilindiği üzere; 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına başlanmış olup, Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olacaktır.

  Elektronik faturaya yönelik Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler gereği elektronik fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin birbirlerine yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifasında elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur. Bu itibarla, 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin Kurumumuza gönderecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir.

  Elektronik fatura ile ilgili uyulması gereken standart, format ve kurallar ile diğer hususlar Gelir İdaresi Başkanlığının www.efatura.gov.tr internet adresinde duyurulmuş olup, Kurumumuz açısından özellikle göz önünde bulundurulması istenen hususlar ise gerek Kurumumuz internet sitesinde gerekse Gelir İdaresi Başkanlığı www.efatura.gov.tr internet sitesinde duyurulacaktır. Uygulamanın sorunsuz yürütülebilmesi ve herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşılmaması bakımından yapılacak duyuru ve açıklamaları takip edilmesi ve uyulması önem arz etmektedir.

  Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler açısından herhangi değişiklik olmayıp, Kurumumuza yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifasında genel hükümler çerçevesinde fatura düzenlemeye ve göndermeye devam edeceklerdir.

  Bilindiği üzere; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer kanunlardaki özel hükümler gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişilere sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen, sosyal güvenlik kurumu sağlık uygulama tebliği ve eki listelerinde belirtilen finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin giderleri kurumumuzca karşılanır. Bu kapsamda ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurumumuz tarafından sağlık hizmeti sunucularına ödeme yapılmakta olup, elektronik fatura uygulamasının getirdiği teknolojik kolaylıklar sebebiyle elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan sağlık hizmet sunucuları ile ilgili işlemler daha kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

 

 

 

 

00687 Kanun Numarası ile Bildirilen Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda İşverenlerce Kontrolüne İlişkin Duyuru.

indir

 

 

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/55

KONU: 00687 Kanun Numarası ile Bildirilen Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda İşverenlerce Kontrolüne İlişkin Duyuru.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yayımlanan 23/03/2017 tarihli duyuruya göre; 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan prim desteğinden yararlanacak işverenlerin, ortalama sigortalı sayısı yönünden yersiz yararlanmalarının engellenmesi amacıyla e-Bildirge programlarında gerekli düzenlemeler yapılmış olup, e-Bildirge programlarında yer alan “Teşviklerden Yersiz Yararlanılmış Dönemler” linkinden “Cari Dönemler” menüsü seçilmek suretiyle, destek kapsamına giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadıklarının işverenlerce kontrolü sağlanmıştır.