Monthly Archives: Ekim 2018

Sermayenin Kaybı ve Borca Batıklık Tebliği’nde Kur Farkları

2018-8-30-ithalatta-ortaya-cikan-kur-farklari

14 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile Sermayenin kaybı veya borca batıklık hesaplamalarında kur farkı zararları dikkate alınmayabilecektir.

Yapılan düzenleme ile Sermaye şirketlerinde , sermayenin korunması ilkesine bağlı olarak sermaye kayıpları, Sermayenin kaybı veya borca batıklık hesaplamalarında belirlenmiş düzeylere ulaştığında alacaklıların ve ortakların korunması bakımından şirket organlarının çeşitli tedbirleri alması öngörülmüştür. Sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda aşağıdaki şartlarla kur farkı zararları dikkate alınmayabilecektir:

  • Kur farkı zararlarının dikkate alınmaması ihtiyari bir hak olup Şirketler tercihlerini hesaplamada bu zararları dikkate almak yönünde de kullanabilirler.
  • Seçimlik hak 01 Ocak 2023 tarihine kadar geçerlidir.
  • Kur farkı zararları henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğmalıdır.

EYT; Emeklilikte yaşa takılanların emekliliği ne olacak !!!

tatilde-memur

 

4447 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmeden önceki durumuna göre, EYT mağdurlarının hakları verilirse aşağıdaki 3 seçenekten biri ile emekli olmaları mümkün olabilecektir.

Buna göre;
a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olma­sı, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,
c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20 erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması gerekecektir.

Emeklilikte yaşa takılan Bağ-Kur sigortalılarında  ise ; kadınlar 20, erkekler 25 fiilî hizmet yılını (9000 gün) doldurduğunda emekli aylığı bağlanabilir.