Monthly Archives: Mart 2018

SSK 3600 güne göre emeklilik hakkında …

bireysel-emeklilik

3600 güne göre emeklilik yaşı ve hesaplamalarında dikkat edilmesi gereken 08.09.1999 önce ssk’lı olarak işe girmiş olmanızdır. Bu tarihten sonra işe girildi ise 3600 güne göre emekli olunamaz.

Önemli Not: 3600 gün şartı, 08.09.1999’dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanır…

Yani 08.09.1999 tarihinden sonra işe girenler 3600 güne göre emekli olmaz.

 

İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılabilecek İşlemler

vergi-dairesini-internet-ortamina-tasiyan-interaktif-vergi-dairesi-hizmete-girdi-5a98b3f2a0518

28.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 492 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, mükellef hizmetleri kapsamında yeni oluşturulan, birçok vergisel işlemin elektronik ortamda yapılabilmesine, beyanname, bildirim, dilekçe ve benzeri belgelerin elektronik ortamda verilebilmesine olanak sağlayan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması başlatılmıştır.

İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılabilecek İşlemler
İsteyen kişilerin, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmesi mümkündür:
– Borç ödeme
– e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması
– Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim talebinde bulunulması
– Uzlaşma talebinde bulunulması
– Mükellefiyet durum yazısı alınması
– Borç durum yazısı talebinde bulunulması
– Özelge talep edilmesi
– İşe başlama bildiriminde bulunulması
– Adres değişikliği bildiriminde bulunulması
– İş yerlerinin (şubelerin) sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde bulunulması
– İşi bırakma bildiriminde bulunulması
– İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunulması
– 6183 sayılı Kanun kapsamında tecil talebinde bulunulması
– Vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunulması
– Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi
– Yukarıda sayılmayan iş ve işlemler için “genel dilekçe” verilmesi
– Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülen diğer iş ve işlemler