Monthly Archives: Temmuz 2017

Organize sanayi bölgelerinde Emlak Vergisi Muafiyeti…

04-10-2016_20-58_1475603899

1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de 7033 No.lu “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.

Buna göre ;

3) Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binaların emlak vergisinden muaf tutulması

Bilindiği üzere, Emlak Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinde, emlak vergisinden daimi olarak muaf tutulan binalara yer verilmektedir.

Bu Kanunun 10 uncu maddesiyle, Emlak Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (m) fıkrası değiştirilerek; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar emlak vergisinden muaf tutulmuştur.

01.07.2017 – GİB DUYURU

3052-gib-logo-200x200

2017/2. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmında değişiklik olması nedeniyle beyanname alımına 10 Temmuz 2017 tarih itibariyle başlanacaktır. Mükelleflerimizden Özür dileriz.

01.07.2017 Muhtasar Beyanname Değişikliği hk.

mali-suclarda-mali-musavirlerin-yukumlulugu_1463079343-s

01.07.2017 Muhtasar Beyanname Değişikliği hk.

“MUH” kodlu muhtasar beyannamenin “Ekler” bölümünde yer alan “İşyeri/İşçi Bilgileri” kulakçığında değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programını (BDP) güncellemeleri gerekmektedir.