Monthly Archives: Aralık 2016

2017 Yılında Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife

images

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

2017 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar – Amortisman Ayırma Sınırı

ticari

Bugün , 29931 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren VUK Genel Tebliğ (SIRA NO : 476)

12.2016 Muhtasar Beyanname Güncellenmiştir…

muhtasar

01.12.2016 – (MUH, MUH30 ve MUHGVK281) BEYANNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK;

Muhtasar Beyannamelerde (MUH, MUH30 ve MUHGVK281) 01.12.2016 tarihinden (2016/11 döneminden) geçerli olmak üzere Mahsup Edilen Vergiler kısmında değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) gerekli programlar bölümünden bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

İhracat İşlemlerinde e-Fatura Düzenleme Zorunluluğu Temmuz 2017 de başlayacak

A34HYE-FATURA

15 Aralık 2016 tarihli ve 29919 sayılı Resmi Gazete’de 475 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Sözkonusu uygulama başlangıcı 1/7/2017 ye uzatıldı.İlgili tebliğ aşağıda olup gerekli hazırlıkların bu süre içinde yapılması konusunda çalışmalarınızı bu süre içerisinde yapabilirsiniz.

01.12.2016 Muhtasar Beyanname Güncellendi

e-beyanname

01.12.2016 – (MUH, MUH30 ve MUHGVK281) BEYANNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK;

Muhtasar Beyannamelerde (MUH, MUH30 ve MUHGVK281) 01.12.2016 tarihinden (2016/11 döneminden) geçerli olmak üzere Mahsup Edilen Vergiler kısmında değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) gerekli programlar bölümünden bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.