Monthly Archives: Kasım 2016

Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması !!!

e-beyanname

Tarih: 23/11/2016

Sayı: VUK-87 / 2016-8


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/87

 


Konusu: 23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması

Tarihi: 23/11/2016

Sayısı: VUK-87 / 2016-8

1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Kasım 2016 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (28 Kasım 2016 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

SGK da Tavan Ücret Asgari Ücretin 6,5 Katından 7,5 Katına çıkıyor !!!

97809

28.10.2016 tarihinde TBMM’ye sevk edilen Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da görüşmeleri tamamlanan “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” ile; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82’nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 6.5 katı olan sigorta primine esas kazanç üst sınırı, günlük brüt asgari ücretin 7.5 katına yükseltilmektedir.

Bu ne demek ? Uygulamadaki asgari ücret üzerinden değerlendirirsek ;daha yüksek maaş almakta olsa da SGK üst sınırı asgari ücretin 6,5 katı olduğunda, İşçiden Prim ve İşsizlik kesintileri toplamı 1.605,83 TL kesilmekte iken,tavan 7,5 katına yükseldiğinde;işçi adına kesilecek prim 1.852,88 TL ye çıkmaktadır.net ücret üzerinden maaş ödemelerini yapan firmalarda SGK giderlerindeki artış sonucu üretim maliyetlerinde artış kaçınılmaz olacaktır.