Monthly Archives: Ekim 2016

19 İlde Form BA BS verme süresi uzatıldı…

 

3052-gib-logo-200x200

Konusu: 31 Ekim 2016 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.

Tarihi: 31/10/2016

Sayısı: VUK-85 / 2016-6

1.Giriş:

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli illerinde yaşanan internet bağlantısı problemleri nedeniyle Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 31 Ekim 2016 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması:

Yukarıda belirtilen illerde 31 Ekim 2016 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 07 Kasım 2016 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Mücbir sebep hali devam eden yerlerde bulunan mükellefler için ayrıca süre uzatımına gerek bulunmamaktadır.

Duyurulur.

Pişmanlıkla Beyanname Gönderirken Dikkat !

mali-suclarda-mali-musavirlerin-yukumlulugu_1463079343-s
06.09.2016 – 6736 Sayılı Kanunun Kapsadığı Dönemlere İlişkin Olarak Pişmanlıkla veya Kanuni Süresinden Sonra Verilecek Beyannameler;

6736 Sayılı Kanunun kapsadığı dönemlere (verilme tarihi 30.06.2016 ve öncesi) ilişkin pişmanlıkla veya kanuni süresinden sonra beyanname vermek isteyen mükelleflerin, 6736 sayılı Kanunun 4. maddesinin 9. fıkrasından faydalanabilmeleri için, beyannamelerini gönderirken “Özel Onay” seçeneğinden “PIS” veya “KSS” ile birlikte “6736” kutucuğunu da işaretleyerek göndermeleri gerekmektedir.

İhraç Kayıtlı Teslimde Ek Süre hk Özelge

slide_2

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı: 37009108-130[11/1-C-2015/1503]-29095

25/05/2016

Konu: İhraç Kayıtlı Teslim Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 05/11/2014 tarihinde 1000 adet av tüfeğinin ihraç kayıtlı olarak satışını yaptığınız, ihracatçı firma tarafından 500 adet av tüfeğinin 28/11/2014

e-İMZA/MALİ MÜHÜR SÜRELERİ HAKKINDA DUYURU

edefter-efatura

2013 yılında Kamu Sertifikasyon Merkezinden temin etmiş olduğunuz eimza/mali mührünüzün üzerinde yazan kullanım süresine dikkat ediniz. Bu konuda mağduriyet yaşamamanız adına e-imza/mali mührünüzü yenilemenizi öneririz. Yeni eimza/mali mühür temini için başvuru işlemlerinizi Kamu Sertifikasyon Merkezinin internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

Mali mührünüzün süresinde yenilenememesi durumunda vergisel ödevlerini zamanında yerine getiremeyecek mükelleflerin Başkanlığımıza durumunu izah eden bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerin birer örneği ile Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No:16 Dışkapı/ANKARA adresine başvurmaları gerekmektedir.

  •  Yeni mali mühür için Kamu SM’ye yapılan başvuruya ilişkin form,
  •  Mali mühür bedelinin ödendiğini gösterir dekont,
  •  Mali mührün tarafınıza teslim edildiği tarihi gösterir belge, Yeni alınan mali mühür cihazı arızalıysa Kamu SM den arıza kayıt belgesi alınıp durumunuzu anlatan bir dilekçe ile birlikte Başkanlığımıza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

NOT: Teknik olarak e-defter beratları yasal süre aşıldıktan sonra da Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter uygulamasına gönderimi yapılabilmektedir.