Monthly Archives: Temmuz 2016

Tahsilat ve Ödemelerde usulsüzlük cezası !

images

Tahsilat ve ödemelerini banka,benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için kesilecek ceza, 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere,

  • Birinci sınıf tüccarlar

Vergi incelemesi riskinden kurtulmak isteyen mükellefler için Asgari Tutarlar

bu-yil-‘vergi-affi’-var-mi-2016-02-19

Vergi incelemesi riskinden kurtulmak isteyen mükellefler en az aşağıda belirlenmiş oran ve asgari tutarlar kadar matrah arttırımına gitmeleri gerekmektedir.

2011 Yılı     35%      28.000,00 ₺
2012 Yılı     30%      29.650,00 ₺
2013 Yılı     25%      31.490,00 ₺
2014 Yılı     20%      33.470,00 ₺
2015 Yılı     15%     37.940,00 ₺

 

Kesin Mizan Bildirimi Yürürlükten Kaldırılmıştır

timthumb

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 472) ile Kesin Mizan Bildirimi Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 472) 27 Temmuz 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29783

21.07.2016 – 2016/ HAZİRAN DÖNEMİ KDV1 BEYANNAMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA DUYURU;

BELGE-bilgileri

21.07.2016 – 2016/ HAZİRAN DÖNEMİ KDV1 BEYANNAMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA DUYURU;

Haziran/2016 KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları alanına eklenen “Belge Bilgileri-Belge Türü/Sayısı” tablosu yeni bir değerlendirmeye kadar beyannameden kaldırılmıştır. Kamuoyuna Duyurulur.

2016 Temmuz Kıdam Tazminatı Tavanı ?

kidem-tazminati-nedir-750x440

1. 2016 Yılının İlk

3052-gib-logo-200x200

 

KDV1 – Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Yapılan Değişiklik Hk.

2016 Dönemi 2.dönem Kurum geçici ve Gelir geçici beyannamelerine fatura çeşidi (Kağıt Fatura, E-Fatura, E-Arşiv) alanı eklenmiştir, bu alanda e-fatura ve e-arşiv seçenekleri seçilmesi durumunda matbaa bilgileri girilmesi zorunlu değildir. KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları kulakçığına belge bilgileri eklenmiştir. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerin ve meslek mensuplarının güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) ‘Gerekli Programlar’ bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

GİB


01.07.2016