Monthly Archives: Mayıs 2016

ELEKTRONİK DEFTERE GEÇ BAŞVURAN MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE

e-defter-500-milyon-lira-tasarruf-et

454 Sıra No’lu Vergi Usul Genel Tebliği ile defterlerini 01/01/2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerimizin bir kısmının e-Defter uygulamasına başvurmadıkları Başkanlığımızca tespit edilmiştir.

ELEKTRONİK ORTAMDA BA VE BS BİLDİRİM FORMUNUN ZAMANINDA VERİLMEMESİ HALİ

3052-gib-logo-200x200

Kanuni Süresinden sonra 1 Gün Bile Gecikmesi Halinde Özel Usulsüzlük 1/1 (1.370 TL) VUK Mük. 355

Yatırım Teşvik Belgeli Satışlara İlişkin Duyuru !

fft99_mf6806682

 

04.05.2016 – Yatırım Teşvik Belgeli Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi’nin Alınması Hakkında Duyuru

Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi nedeniyle iade talebinde bulunan mükellefler için, ilgili satış fatura listesinin internet vergi dairesinden alınmasına başlanılmıştır. Nisan/2016 ve sonraki iade dönemlerinde bu liste de internet vergi dairesinden gönderilmelidir. Listenin doldurulmasına yönelik açıklamalar, KDV İade Listelerini Gönderme bölümüne eklenmiştir.