Monthly Archives: Eylül 2015

e-DEFTER BERATLARININ GİB SİSTEMİNE YÜKLEME TAKVİMİ

edefter-efatura

2015 OCAK AYINDA e-DEFTER’E GEÇEN TÜZEL KİŞİLERİN e-DEFTER BERATLARININ GİB SİSTEMİNE YÜKLEME TAKVİMİ:
e-Defterin İlgili Olduğu Ay Berat’ın Yükleneceği Son Gün
OCAK 2015           /  30 NİSAN 2015
ŞUBAT 2015         / 31 MAYIS 2015
MART 2015          / 30 HAZİRAN 2015
NİSAN 2015        /  31 TEMMUZ 2015
MAYIS 2015        / 31 AĞUSTIS 2015
HAZİRAN 2015  /  30 EYLÜL 2015
TEMMUZ 2015  /  31 EKİM 2015
AĞUSTOS 2015  /  30 KASIM 2015
EYLÜL 2015       / 31 ARALIK 2015
EKİM 2015         /31 OCAK 2016
KASIM 2015      /29 ŞUBAT 2016

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların bildirimi

EV-HİZMETLERİNDE-ÇALIŞANLARIN-SİGORTASI-NASIL-YAPILIR

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların bildirimi bu kişiyi çalıştıran tarafından SGK’nin ilgili ünitesine yapılabileceği gibi internet aracılığı ile de yapılabilir. www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında “Ev Hizmetleri” kısmından yapılabilir. e-devlet şifresi ile bildirim yapılması durumunda her ay ve çalışılan her gün için bildirim yapanlarca kaydedilmesi gerekmektedir. Oysa ki ,SGK nın ilgili ünitesine sözkonusu form ile bildirim yapıldığında gün ve çalışan kişide bir değişiklik olmadığı takdirde tekrar bildirim yapılmasına gerek yoktur.

Stajyer Zorunluluğu ve Ücretinde vergi Durumu

bimage

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun Ücret ve Sosyal Güvenlik adlı Üçüncü Bölümünde belirtildiği üzere,’’ Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır’’ denilse de 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 23/12.Maddesinde ‘’3308 sayılı Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanununa tâbi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri’’ nin vergi dışı tutulacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre Stajyerlere asgari ücret üzerinde yapılacak ödemelerde aşan kısım brüte çevirilerek GV ve DV kesilmesi gerekmektedir. Ayrıca;

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 18.Maddesine göre de ‘’10 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler (Özel veya Kamu) çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, (…) olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitim yaptırır’’ denilmek suretiyle stajyer çalıştırılmasını zorunlu kılmıştır.

Beyanname Verme Süresi Uzadı

3052-gib-logo-200x200

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/79

Konusu: 23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.

İSMMMO / Ağustos Beyannameleri Verme Süresi Uzatılması Talebi

e-beyanname

 

İstanbul, 08/09/2015
TÜRKİYE
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA

Üyelerimizin ve müşterilerinin iş yoğunluğundan, Kurban bayramı tatilinin yaklaşmasından dolayı,

Bayram Öncesi Emekli Maaşları Ödenecek

BANDIRMA, ÇEVRE BELDELER VE KÖYLERDE GELEN BÝNLERCE EMEKLÝ BANKA

BASIN DUYURUSU

Kurumumuz tarafından emekli aylıkları 4/a (SSK) emeklilerine her ayın
17 ila 26’sında, 4/b (Bağ-Kur) emeklilerine her ayın 25 ila 28’inde ve 4/c
(Emekli Sandığı) emeklilerine ise her ayın 1 ila 5’i arasında ödenmektedir.

Ancak, Kurban Bayramının 24-27 Eylül 2015 tarihlerine rastlaması
nedeniyle;

2015 Kıdem Tazminatı Yeniden Belirlendi !

611x395_1_54eb6b9d48ce5

27.08.2015 tarih 29458 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu 2015/8057 tarih- sayılı kararı gereği;

01.09.2015- 31.12.2015 tarihleri arası kıdem tazminatı tavan tutarı: 3.828,37 TL’dir.

Hesaplamalarınızda güncel tutarı kullanınız.

Maaşım Ne Kadar Gecikebilir ?

1618

4857 sayılı iş kanunumuza göre işçinin ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir sebepler dışında ödenmezse işçi iş görme edimini yerine getirmekten kaçınabilir. Bu durum toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Süresinde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır.

Anonim Şirketin Hisse Devirlerine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Örnekleri’nin Damga Vergisine Tabi Olup-Olmadığı hk.

hisse-senedi-degerlemesi-nedir-nasil-yapilir

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 37009108-155.01[ md/2014-2230/]-11

Tarih: 27/01/2015

Konu: Anonim Şirketin Hisse Devirlerine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Örnekleri’nin Damga Vergisine Tabi Olup-Olmadığı hk

Serbest Bölgedeki şirketin Damga Vergisi ve KDV muafiyeti hk.

32

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü
Sayı: 66813766-155[9-2013-80]-729
Tarih: 29/12/2014

Konu: Serbest Bölgedeki şirketin Damga Vergisi ve KDV muafiyeti hk.