Monthly Archives: Ağustos 2015

SGK Önemli Duyuru !!!

download

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİNİN
UZATILMASINA İLİŞKİN
DUYURU

24/08/2015 tarihinde Kurumumuz elektronik sisteminde meydana gelen arıza
nedeniyle bazı özel sektör işverenlerimizin 2015/Temmuz ayına ilişkin aylık prim ve hizmet
belgelerini gönderemedikleri tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince, özel
sektör işverenlerce 2015/Temmuz ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme
süresi, 28/08/2015 tarih saat 23:59’a kadar uzatılmış olup bu tarihe kadar gönderilecek
belgeler yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

01.09.2015 – KDV-1 Beyannamesi Değişikliği

3052-gib-logo-200x200

01.09.2015 – KDV-1 Beyannamesi Değişikliği

KDV-1 Beyannamesinin yüklenilen kdv kısmında değişiklik olması nedeniyle 01.09.2015 tarihinden itibaren KDV1 programı güncellenecektir.(BDP) xsd 26.08.2015 tarihinden itibaren sitemizde http://www.gib.gov.tr /e- beyanname E-Beyanname Hazırlama Kılavuzu butonunun altında yayınlanacaktır. Lütfen Yazılımınızı xsd ye uygun olarak düzenleyiniz.

Araç MTV Borcum Var mı ?

araç-borç-sorgulama

GİB Tarfından veilen hizmet ;

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MİKTARI HESAPLAMA

MTV Miktarı Hesaplama hizmeti herhangi bir motorlu taşıtın içinde bulunan
dönem MTV miktarı taksitini öğrenmek için verilen hizmettir.

Kullanıcı girdi olarak cep telefonun mesaj bölümüne MTV PLAKANO yazıp 1189’a gönderir.

Örnek: MTV 06GIB89

Gelen yanıt, “..yılı Ocak ve Temmuz ayı taksitlerinizin her biri …TLdir” olacaktır.

GİB Sitesi yenilendi

3052-gib-logo-200x200

GİB sitede yer alan açıklama;

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükellef odaklı yaklaşım ve sürekli gelişim hedefi doğrultusunda, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak yeni hizmet seçenekleri ile mükelleflerimizin uyum maliyetlerini azaltmaya ve vergiye gönüllü uyumu artırmaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda, mükelleflerimize, meslek mensuplarımıza ve diğer paydaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak üzere sade, hızlı ve kullanımı kolay tasarımı ile Gelir İdaresi Başkanlığımızın internet sitesini yenilemiş bulunmaktayız.

Yeni internet sitemizin tüm kullanıcılara faydalı olmasını temenni ederim.

Saygılarımla.

Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı

SGK BASINA AÇIKLAMASI

download

BASINA AÇIKLAMASI

Bazı basın yayın organlarında, 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı olan esnaf ve sanatkarlar ile çiftçilerimizden, 12 aydan fazla prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulması ve prim borçlarının silinmesi için son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2015 olduğu yönünde haberler yer almaktadır.

Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6645 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeye göre, 30 Nisan 2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı olanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını 31 Temmuz 2015’e kadar ödememeleri halinde sigortalılıkları durdurulacaktır.

Ancak, 31 Temmuz 2015’i beklemeden sigortalılığını durdurmak isteyenlerin başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat etmeleri halinde, hemen sigortalılıkları durdurulmaktadır.

30 Nisan 2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunduğu halde 31 Temmuz 2015 tarihine kadar durdurma talebinde bulunmayanların sigortalılıkları ise herhangi bir talep alınmaksızın Kurum tarafından resen durdurulacaktır.

Sigortalılığın durdurulması ve prim borçlarının silinmesi için herhangi bir başvuru tarihi söz konusu olmayıp, son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2015 olduğu yönünde yayımlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Binek Oto KDV oranında yanlışlık yapmayın !!!

VERGI

Binek Otolarının KDV’sini İndirecek olan Mükelleflerin; Kiralamak amacıyla 31.12.2007 Tarihi İtibariyle Aktiflerinde Bulunan Binek Otolarının, İktisap Tarihinden 2 Yıl Geçtikten Sonra Satışında 7.4.2008 Tarihinden İtibaren % 1 KDV Oranı Uygulanacaktır.

Resmi Gazete No 26839
Resmi Gazete Tarihi 06.04.2008
BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/13426

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümüne aşağıdaki 29 uncu sıra eklenmiştir.

MADDE 2 – Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanır.

MADDE 3 – Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

01.08.2015 – KDV-1 Beyannamesi Değişikliği

download

KDV-1 Beyannamesinin Matrah kulakçığında, Diğer İşlemler tablosunda, 503 kodlu amortisman satışlarının her bir oran için ayrı satır girilmesine imkan verecek şekilde değişiklik yapılmıştır. Lütfen BDP programınızı güncelleyiniz.