Monthly Archives: Temmuz 2015

VUK Sil baştan !

vergi_usul_kanunu

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1961 yılından bu yana uygulamada olan Vergi Usul Kanunu’nu, günümüz koşullarına uyacak şekilde yenilediklerini, yaklaşık 2 yıldır süren çalışma tamamlandığını, çeşitli kanunlarla birlikte toplam 521 maddenin, 321’e indirildiğini belirtti.

Ayrıca Şimşek, yapılan çalışmaları ve kanunun neler getirdiğini, ilerleyen günlerde detaylı olarak kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Özellikle, E-Defter, E-Fatura gibi uygulamalardan daha etkin şekilde faydalanmak ve benzer uygulamalar geliştirmek amacıyla birçok maddenin, elektronik yöntem ve uygulamalara imkan sağlayacak şekilde yeniden yazıldığını belirten Şimşek, uluslararası ekonomik iş ve işlemlerin yaygınlaştığı göz önüne alınarak, uluslararası anlaşma hükümlerine ilişkin yeni hükümlerin ihdas edildiğini kaydetti.

İş Güvencesi Nedir ?

images

 

 

Günümüz iş hayatında çalışanlar bir çok sorunlarla karşılaşmaktadır.4857 sayılı İş Kanunu ile belirtilen şartlarda çalışan işçilere sağlanmış önemli bir konuda İş Güvencesi dir.Aşağıda kısaca açıklamaya çalıştığım sürelere dikkat edilmesi menfaatiniz gereğidir.

Feshin geçerli sebebe dayandırılması

4857 İş Kanunu – Madde  18 – Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan  işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

Buna İş Güvencesi denir. İş Güvencesinden yararlanacak işçi ile ilgili bazı özel durumlar aşağıdadır;

– İşçinin çalıştığı işyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması,

– İşçinin en az 6 aylık kıdemi olması,

– İşçinin belirsiz süreli olarak çalışılıyor olması,

– Feshin geçerli bir nedene dayandırılıyor olması gerekir.

Sadece, bu şartları taşıyarak çalışan işçi, işvereni tarafından keyfi olarak işten çıkarıldığında işe iade davası açabilir.

İşe İade ile ilgili Özellikli Süreler;

İşçi , geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ikametgahındaki veya işin yapıldığı yerdeki iş mahkemesinde dava açabilir.

İşveren, kesinleşen mahkeme kararına göre işyerinde yeniden çalışmaya başlamak için 10 gün içinde başvuran işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır.

Mağduriyet yaşamamak için belirtilen sürelere dikkat etmek gerekmektedir.

 

 

e-tebligat başlıyor

images

Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik tebligatın usul ve esaslarını belirleyen genel tebliğ taslağı hazırlanarak yayınlandı.1 ocak 2016 tarihinden itibaren elektronik adres sahiplerine yapılacak bildirimler hakkındaki önemli hususlar aşağıdadır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan Credit Note hakkında

Make-Money-with-Import-Export

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Sayı : 85593407/165.01

Konu:Credit Note ve Gümrük Kıymeti

Buna göre ;
1. Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce “credit note” ile yapılan indirimler, ithal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesinde dikkate alınacaktır.
2. Geri verme ve kaldırma ile istisnai kıymetle beyan hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat işlemlerinin tamamlanmasından sonra sunulan “credit note” belgeleri, ithal eşyasının gümrük kıymetinin tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Kurum/Gelir Geçici Beyannamesi Değişikliği

ebeyan

01.07.2015 – Gelir Geçici Beyanname Değişikliği

Kurumlar Vergisi 8 No’ lu Genel Tebliği Kapsamında 2015/ 2 Dönemine ait Gelir Geçici Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

01.07.2015 – Kurum Geçici Beyannamesi Değişikliği

Kurumlar Vergisi 8 No’ lu Genel Tebliği Kapsamında 2015/2 Dönemine ait Kurum Geçici Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

Mali Tatilde Beyanname Süreleri Uzadı …

Smiling businessman with laptop. Isolated over white background

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır.” Buna göre 2015 Mali tatil 01 Temmuz 2015 günü başlayacak, 20 Temmuz 2015 tarihinde sona erecektir.

MALİ TATİL NEDENİ İLE BEYAN VE ÖDEME TARİHLERİ
UZAYAN BEYANNAME VE BİLDİRİMLERDEN BAZILARI

Haziran / 2015 Dönemine Ait Gelir / Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
İLK BEYAN GÜNÜ SON BEYAN GÜNÜ SON ÖDEME GÜNÜ
01/07/2015      27/07/2015     30/07/2015

Haziran / 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi
İLK BEYAN GÜNÜ SON BEYAN GÜNÜ SON ÖDEME GÜNÜ
01/07/2015      27/07/2015      30/07/2015