Monthly Archives: Mayıs 2015

Konut-Arsa-Arazi sahibi olanlar dikkat,

04

01.06.2015 tarihine kadar Emlak Vergisi 1.taksidinin ödenmesi gerekiyor.

BA BS Bildirimleri Eksik / Hata durumunda Ceza Uygulaması ?

1419840238181

 

VERGİ USUL KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO: 2012/1

Tarih 11/06/2012
Sayı B.07.1.GİB.0.06.30/105[Mük.Md.355]-636/62760
Kapsam
T.C.

Meslek mensuplarınca tabela asılması zorunluluğu/yenilenmesi 2 yıl geçmeden hizmet verememe !!!

smmm

Bugün itibariyle Yönetmelikte yapılan değişikjlikle ,Tabela asılmasının  ihtiyari oluşu,Tabelada olması gerekenler,yenilenmesi ,Yanında Staj yapılan meslek mensubunun mükelleflerine (rızası dışında )2 yıl geçmeden hizmet verilememesi durumu gibi değişiklikler hakkında yönetmelik aşağıdadır,

 

22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363

2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.

download

Tarih 14/05/2015
Sayı VUK-78 / 2015-8
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/78

Konusu: 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.
Tarihi: 14/05/2015
Sayısı: VUK-78 / 2015-8

1. Giriş:

2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

14 Mayıs 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Mayıs 2015 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (18 Mayıs 2015 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı

Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin İadesi başladı !!!

ebeyan

Maliye Bakanlığı’nın Tevkif suretiyle ödenen vergilerin iadesi ile ilgili yayımladığı 252 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre; mahsup yolu ile indirilenmeyen, tevkif yoluyla kesilen vergilerin;

İSG Uzmanlarında Çalışma Süreleri Değişikliği !!!

7061619
30 Nisan 2015 tarih 29342 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile çalışma süreleri ve sorumlu oldukları kişi sayısında değişiklik olmuştur,buna göre;

Şirket birleşmesi sonucu GSM hat devirlerinin özel iletişim vergisine tabii olup olmadığı hk.

gelir-idaresi-baskanligi_1

Şirket birleşmesi sonucu GSM hat devirlerinin özel iletişim vergisine tabii olup olmadığı hk.

Yurt dışından sağlanan roaming hizmetinin KDV ve ÖİV’ne tabi olup olmadığı hk..

gelir-idaresi-baskanligi_1

 

Yurt dışından sağlanan roaming hizmetinin KDV ve ÖİV’ne tabi olup olmadığı hk..

Bedelsiz edinilen ortaklık payının vergilendirilmesi

gelir-idaresi-baskanligi_1

Bedelsiz edinilen ortaklık payının vergilendirilmesi hk.

Mesai mi izin mi istersiniz?

izin2

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma 4857 sayılı İş Kanununun 41. maddesinin 4. ve 5. fıkraları ile Düzenlenenmiş olup aynen aşağıya alınmıştır.

‘Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.’